Mainos


Vanhemmille - Näin surffaa lapsesi turvallisesti Internetissä
Seuraavan oppaan tarkoituksena on lisätä lapsesi turvallisuutta Internetissä. Opas on kehitelty useiden Ruotsin suurimpien Internet-toimijoiden välisellä yhteistyöllä.

Medianeuvoston kotisivuilta voit lukea lisätietoja sekä tilata informaatiota painetussa muodossa.

1. Tee lapsellesi seuraa Internetiin
On hyväksi sekä lapsellesi että itsellesi tutustua yhdessä Internetiin. Yrittäkää yhdessä löytää kotisivuja, jotka ovat hauskoja, jännittäviä ja sopivia. Tällä tavoin pohjustetaan luottamus, jonka avulla on luonnollista puhua lapsen kanssa hänen kokemuksistaan Internetistä.

2. Puhu lapsesi kanssa Internetistä
Aikuiset käyttävät Internetiä etupäässä työssäään tai hyötykäytössä, kuten pankkiasioiden suorittamiseen tai matkojen varaamiseen. Lapset käyttävät Internetiä aivan toisiin asioihin. Keskustele lapsesi kanssa, mitä hän tekee Internetissä. Pyydä nähtäväksesi hänen suosikkisivustonsa ja ja kysy, mikä on jännittävää, hauskaa ja kiehtovaa. "Harjoittele" muutama tunti lapsesi kanssa säännöllisin väliajoin. Älä pelästy äläkä tuomitse.

3. Rohkaise hyvää etiikkaa
Internet heijastaa yhteiskuntaa samankaltaisilla epämuodollisilla eettisillä käyttäytymissäännöillään. Nimettömyyden suoman turvan suojassa on helppo tempautua mukaan ja testata rajojaan sekä kirjoittaa asioita, joita ei koskaan sanoisi kenellekään kasvotusten. Korosta, kuinka tärkeää on kohdella muita samoilla tavoin kuin itse haluaa tulla kohdelluksi. On olemassa erityyppisiä netikettejä, joissa on kysymys mm. sananvalinnasta, puhuttelutavasta ja -sävystä netissä.

4. Sopikaa yhdessä, miten Internetiä pitää käyttää
Päättäkää yhdessä perheenne sisällä, mitkä säännöt koskevat Internetin käyttöä. Käyttäkää vapaasti hyväksenne Tarkistuslistaamme keskustelun pohjana eri ehdotuksille, eli mitä siinä voidaan ottaa esiin, esim.: Miten henkilökohtaisia tietoja (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jne.) käsitellään?. Kuinka käyttäydytään toisia kohtaan (chattailtaessa, sähköpostiviesteissä, ICQ/Messenger-toiminnossa, jne.)? Minkätyyppisiä kotisivuja ja toimintoja saa sekä ei saa käydä katsomassa/käyttämässä? Rohkaise lastasi keskustelemaan tästä koululuokassaan. Luonnollisestikin on etua siitä, mikäli luokalla ja koululla on yhteiset säännöt Internetin käytöstä.

5. Kehota lastasi olemaan pidättyväinen henkilökohtaisten tietojen luovuttamisessa
Monet kotisivut edellyttävät tiettyjen henkilökohtaisten tietojen luovuttamista, jotta käyttäjä voisi käyttää hyväkseen sen sisältöä tai palveluja. Tietoja tarvitaan eri syistä, turvallisuuden tähden tai jotta palvelu toimisi ylipäätänsä. On tärkeää, että lapsesi tietää, miten ja milloin hän luovuttaa henkilökohtaisia tietojaan. Yksinkertainen sääntö on, ettei lapsi ilman sinun hyväksyntääsi luovuta tietoja kotisoitteestaan, koulustaan, puhelinnumerostaan, tai valokuvia itsestään.

6. Älä päästä lastasi yksinään tapaamaan tuntemattomia, joihin hän on saanut yhteyden netin kautta
Internet on myönteinen kohtauspaikka oppia tuntemaan uusia ihmisiä ja hankkia uusia ystäviä. Epämiellyttävien ja jopa vaarallistenkin tilanteiden välttämiseksi on tärkeää, ettet päästä lastasi tapaamaan tuntemattomia ihmisiä ilman vanhempiensa, ystäviensä tai muiden lapsen luottamien henkilöiden seuraa.

7. Auta lastasi ymmärtämään, että Internetissä olevat tiedot voivat myös olla vääriä
Lapset käyttävät Internetiä kotitehtäviensä suorittamiseen, tietojensa lisäämiseen ja lisäinformaation etsimiseen harrastuksistaan. Tietomäärä on valtava, ja on tärkeää käyttää sitä harkiten hyväkseen. Puhu lapsellesi lähdekritiikistä ja näytä hänelle eri tapoja tarkistaa tietoja netistä.

8. Älä kritisoi lapsesi uteliaisuutta
Lapsesi tulee varmasti näkemään kotisivuja, joilla olevaa materiaalia sekä sinä että hän pidätte loukkaavana. Esimerkkejä ovat porno ja rasismi. Pidä mielessä, että on luonnollista olla utelias ja etsiä ”kiellettyjä sivuja”. Käytä tällöin tilaisuutta hyväksesi keskustellaksesi aiheesta lapsesi kanssa ja ehkä myös asettaaksesi sääntöjä. Lapsesi varttuessa tarpeet muuttuvat ja lapsen oikeus tietojen saamiseen kasvaa, samalla kun kyky kriittiseen ajatteluun kehittyy.

9. Raportoi laittomaksi arvioimasi tiedot ja tapahtumat
Jos lapsesi näkee Internetissä materiaalia, jota vastaan hän reagoi voimakkaasti, on sinun tehtäväsi vanhempana yrittää arvioida, onko se laitonta vai ei. Jos käsität sen laittomaksi, suosittelemme poliisi-ilmoituksen tekemistä. Myös materiaali, joka koetaan vahingolliseksi tai sopimattomaksi, voi olla syytä ilmoittaa joko Internet-operaattorillesi tai jollekin, joka käsittelee lapsia ja Internetia koskevia kysymyksiä. On tärkeää, että lapsesi kokee sinut aikuiseksi, joka osaa ja haluaa auttaa tällaisissa tilanteissa.

SAFTin (Medianeuvosto) kotisivulla, www.surfalugnt.se, on linkkejä poliisille, operaattorien ilmoitusosastoille ja viranomaisille/organisaatioihin, jotka käsittelevät lapsia ja Internetiä koskevia kysymyksiä.

10. Tekniset ratkaisut voivat olla tuki Internet-ongelmien käsittelyssä
On olemassa keinoja valvoa lasten surffailua ja estää se. Selaimen lokityökalua käyttämällä voit tarkistaa, millä kotisivuilla selaimen avulla on käyty, ja suodatinta käyttämällä voidaan estää pääsy tietyille sivuille. Näissä keinoissa on puutteensa ja niitä voidaan manipuloida sekä kiertää. Pidä myös mielessä, että lapsi voi käsittää nämä keinot loukkaukseksi yksityisyyttänsä kohtaan, jolloin ne voivat viedä pohjan luottamukselliselta Internetiä koskevalta keskustelulta.

SAFTin kotisivulla on lisätietoja suodatinohjelmista, niiden toimintatavoista ja niiden haitoista sekä eduista. Siellä on myös joitakin esimerkkejä Internetissä harjoitetuista suosituista lapsi- ja nuorisotoiminnoista, esim. kotisivujen luominen ja chattisaitit.